Kontakt

Informace o používání souborů cookies

Naše virtuální reklamní a marketingová agentura Nakopni svůj marketing (dále jen „Nakopni“, „My“ nebo „Správce“) provozuje web na adrese: www.nakopnisvujmarketing.cz Na něm používáme cookies a jiné obdobné technologie. Ohledně cookies můžete kdykoli kontaktovat Lenku Jeřábkovou, a to e-mailem na: lenka@nakopnisvujmarketing.cz

Tento dokument je věnován návštěvníkům naší webové stránky a našich profilů na sociálních sítích a doplňuje naše všeobecné Podmínky ochrany osobních údajů, dostupné na: www.nakopnisvujmarketing.cz .

Jaké typy cookies používáme?

Cookies jsou soubory, které se uloží do vašeho mobilního zařízení nebo internetového prohlížeče využívaného vaším zařízením při prohlížení naší webové stránky a zasílají nám informace o vaší aktivitě. Pomáhají nám lépe nastavit naši webovou stránku a porozumět vašemu chování během jejího využívání.

Na naší webstránce využíváme tyto základní typy cookies:

  • nezbytné cookies – jsou nezbytné pro fungování webové stránky, jelikož umožňují její základní funkcionalitu, provoz, bezpečnost, zapamatování základních nastavení (např. jazyk, velikost písma – tzv. preferenční cookies) nebo zcela základní měření návštěvnosti bez sdílení dat se třetí stranou;
  • analytické cookies – sbírají data o používání webstránky, která nejsou nezbytná pro jejich fungování a umožňují nám adresnější a přesnější cílení reklam (například na sociálních sítích) na základě profilace a zařazení návštěvníků webstránky do konkrétních demografických skupin, jakož i různá statistická měření používání webstránky.

Na všechny analytické cookies vyžadujeme váš předchozí souhlas, který můžete kdykoli odvolat, přičemž nezbytné cookies ukládáme automaticky bez potřeby vašeho souhlasu. Dovoluje nám to GDPR na právním základě plnění smlouvy nebo oprávněných zájmů.

Zároveň rozlišujeme mezi tzv. „1st party“ cookies – které ukládáme přímo my, resp. naše servery – a tzv. „3rd party“ cookies – které ukládají naši externí poskytovatelé služeb / třetí strany (např. Google, Inc./YouTube, Meta/Facebook).

K jakým účelům a na základě čeho používáme cookies?

Nezbytné a analytické cookies využíváme pro tyto účely a na základě těchto právních základů:

Jaký je účel zpracování?Jaké cookies?Na jakém (právním) základě?
Našim zákazníkům a návštěvníkům webu poskytujeme služby a podporu online  nezbytné¹plnění smlouvy (s vámi, zákazníky a/nebo návštěvníky webu) a/nebo ²náš převažující oprávněný zájem  
Chceme lépe rozumět návštěvníkům naší webstránky, využíváme proto marketingovou analytiku a statistiku analytickésouhlas (návštěvníka webstránky)
Občas vám chceme dát o naší agentuře vědět, proto používáme přímý marketinganalytickésouhlas (návštěvníka webstránky)

Co to znamená konkrétně?

Zákaznická podpora a optimální fungování webstránek. Jedná se o zpracování nezbytných a tzv. preferenčních cookies, které nám umožňují používat vámi zvolená nastavení webstránek jako například. uchovávání si udělení souhlasu nebo nesouhlasu s cookies, zda zvolená jazyková nastavení nebo vaši konfiguraci přehrávače vložených videí, či jiných aktivních prvků. Bezpečnost. Jedná se o zpracování nezbytných cookies, které přispívají k ochraně před boty a k aktivaci ochrany webstránek před kybernetickými útoky. Základní měření návštěvnosti webstránek. Jedná se o zpracování nezbytných cookies, které umožňují získávat a vyhodnocovat základní statistiky o používání naší webové stránky pro potřeby vylepšování jejího výkonu a dostupnosti bez možnosti jejich sdílení se třetí stranou a využívání pro potřeby marketingové analytiky.

Cílení reklamy. Jedná se o zpracování analytických cookies a nástrojů třetích stran (jako je hlavně Meta a Google) pro cílení našich reklamních kampaní a zobrazování reklam na vašich profilech zřízených na sociálních sítích či při prohlížení videí na YouTube nebo při běžném používání internetu. Marketingová analytika nebo statistika. Jedná se o zpracování analytických cookies při využívání specializovaných nástrojů (např. AdForm) s cílem lépe rozumět a interpretovat data o zákaznících, způsobu, jakým využívají naši webstránku. Tyto zpracovatelské operace provádíme i na základě našich oprávněných zájmů.

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, přičemž odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Zároveň máte jako subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů prováděném na:

  • právním základě oprávněných zájmů
  • účely přímého marketingu, včetně profilování.

Jaké konkrétní cookies používáme a jaká je jejich životnost?

Konkrétní seznam všech cookies, které používáme na webstránce, naleznete v seznamu níže.

Seznam obsahuje také informace o životnosti cookies. Podle doby uchovávání cookies ve vašem zařízení nebo internetovém prohlížeči lze cookies rozdělit na krátkodobé (tzv. session cookies), které se po zavření prohlížeče nebo ukončení relace vymažou a dlouhodobé (tzv. persistent cookies), které zůstávají uloženy ve vašem zařízení, vymažou se až po uplynutí určité doby nebo až aktivním vymazáním cookies, které můžete kdykoli realizovat

Jaké cookies?Jaký je účel?Přenos do třetí země? Jaká je životnost?Kdo cookie využívá?  Dodavatel/3. strana
  nezbytné cookies:    
CONSENTCookie služby Youtube, zjišťuje zvolenou preferenci nastavení souhlasu pro zajištění souladu s GDPR.Ano, USA2 rokyGoogle, Inc. / Youtube
wc_cart_hash_#Umožňuje ponechat vybrané položky v nákupním košíkuNe, ČRtrvaláNakopni
wc_fragments_#Umožňuje zapamatování obsahu vašeho košíkuNe, ČRsessionNakopni
yscUmožňuje naší webové stránce zapamatování a využívání uživatelských jazykových preferencí a jiných nastavení zvolených ve službě YouTube, i na videích vložených z YouTube do naší webové stránkyAno, USAběhem používání webové stránkyGoogle, Inc./YouTube
analytické cookies:    
VISITOR_INFO1_LIVECookie služby Youtube pro odhad šířky pásma na stránce s integrovaným videemAno, USA180 dníGoogle
LAST_RESULT_ENTRY_KEYSledování interakce zákazníka s vloženým obsahemAno, USAtrvaláGoogle
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStoreCookie služby YouTube. Ukládá preferenci přehrávače vložených videíAno, USAtrvaláGoogle
nextIdSledování interakce zákazníka s vloženým obsahemAno, USAsessionGoogle
remote_sidNezbytná pro implementaci a funkčnost video obsahu YouTube na webstránceAno, USAsessionGoogle
requestsSledování interakce zákazníka s vloženým obsahemAno, USAsessionGoogle
TESTCOOKIESENABLEDSledování interakce zákazníka s vloženým obsahemAno, USA1 denGoogle
VISITOR_PRIVACY_METADATAIdentifikuje návštěvníka v aplikaciAno, USA180 dníGoogle
YtIdbMeta#databasesSledování interakce zákazníka s vloženým obsahemAno, USAtrvaláGoogle
yt-remote-cast-availableCookie služby YouTube. Ukládá preferenci přehrávače vložených videíAno, USAsessionGoogle
yt-remote-cast-installedCookie služby YouTube. Ukládá preferenci přehrávače vložených videíAno, USAsessionGoogle
yt-remote-connected-devicesCookie služby YouTube. Ukládá preferenci přehrávače vložených videíAno, USAtrvaláGoogle
yt-remote-device-idCookie služby YouTube. Ukládá preferenci přehrávače vložených videíAno, USAtrvaláGoogle
yt-remote-fast-check-periodCookie služby YouTube. Ukládá preferenci přehrávače vložených videíAno, USAsessionGoogle
yt-remote-session-appCookie služby YouTube. Ukládá preferenci přehrávače vložených videíAno, USAsessionGoogle
yt-remote-session-nameCookie služby YouTube. Ukládá preferenci přehrávače vložených videíAno, USAsessionGoogle
analytické cookies: účel přímý marketing a cílení reklamy    
COvěřuje, zda prohlížeč podporuje cookiesAno, USA60 dníAdForm
cidZpracovává id prohlížeče pro funkci reklamního systému AdFormAno, USA60 dníAdForm
uidZpracovává id prohlížeče pro funkci reklamního systému AdFormAno, USA60 dníAdForm
frPomocná marketingová cookie reklamního systému FacebookAno, USA3 měsíceFacebook /Meta
xsObsahuje informace o počtu návštěvAno, USA3 měsíceFacebook /Meta
datrIdentifikuje uživatele nepřihlášené na FacebookuAno, USA2 rokyFacebook /Meta
c_userIdentifikuje uživatele přihlášené na FacebookuAno, USA3 měsíceFacebook /Meta
_fbpZpracovává id prohlížeče pro funkci reklamního systému FacebookAno, USA90 dníFacebook /Meta

Jak odvolat váš souhlas s cookies?

Prostřednictvím tlačítka “Nastavení cookies” se vám opět zobrazí cookies lišta, ve které stačí jedním klikem změnit vaši původní preferenci na nesouhlas.

Jak zabránit ukládání cookies do vašeho zařízení?

Pokud neudělíte souhlas přes naši cookies lištu (pokud jde o analytické cookies), tyto cookies nebudou uloženy do vašeho zařízení. Neudělení souhlasu s analytickými cookies nemá žádný dopad na funkčnost webové stránky. Všechny typy cookies (i nezbytné i analytické) umíte kdykoli vymazat prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče, avšak v případě vymazání i nezbytných cookies nemusí optimálně fungovat některá nastavení a funkce naší webové stránky. Ve vztahu ke specifickým analytickým cookies třetích stran je také možné využít tzv. opt-out mechanismy, kterými zabráníte využívání konkrétních cookies třetí strany celkově k používání jakýchkoli webstránek:

Zároveň, přes nastavení vašeho internetového prohlížeče lze vymazat ty cookies, které jsou uloženy ve vašem prohlížeči, podle toho, jaký prohlížeč používáte:

Přenášíme vaše data do třetích zemí mimo EÚ/EHP?

V nezbytném rozsahu ano. Někteří z našich dodavatelů, kterých využíváme při používání cookies, mají sídlo ve Spojených státech amerických, které jsou obecně považovány za třetí zemi, která nezaručuje přiměřenou úroveň ochrany (Google, Inc.). Tyto přeshraniční přenosy proto provádíme pouze ve striktním souladu s právními předpisy (zejména GDPR) a pouze v případech, kdy jsou přijata dostatečná opatření zmírňující rizika pro subjekty údajů.

  • Google Cloud EMEA Limited se sídlem 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko pro služby Google / Google Ireland Limited se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko pro služby Youtube (Google Analytics, YouTube Feed plugin) - Podmínky ochrany osobních údajů.
  • Meta Platforms Ireland Limited se sídlem 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko (Page Insights, Custom audiences, Measurements and Analytics) - Podmínky ochrany osobních údajů – Facebook (při přenosu údajů mimo EHP).
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company se sídlem Wilton Place, Dublin 2, Irsko - Podmínky ochrany osobních údajů.

Je uložení cookies do mého zařízení smluvním nebo zákonným požadavkem a jaké mohou být následky, pokud zabráním jejich uložení?

Poskytnutí cookies není zákonným požadavkem a jejich neposkytnutí tedy nemá žádné negativní následky pro vás. Zpracování nezbytných cookies lze však považovat za nezbytné pro poskytování služeb, o které máte zájem. V případě analytických cookies je jejich poskytnutí výlučně dobrovolné.

Jak využíváme cookies při správě našich profilů na sociálních sítích?

Na naší webstránce jsou dostupná také jednoduchá propojení (linky), která umožňují okamžité propojení mezi naší web stránkou a naším profilem zřízeným na sociální síti nebo jiné platformě (Facebook, YouTube, LinkedIn). V těchto případech se nejedná o takové zpracování údajů, které by vyžadovalo souhlas od uživatelů těchto sociálních sítí. V případě interakce s ikonami zobrazujícími jednotlivé sociální sítě však může na straně poskytovatele sociální sítě docházet ke zpracování cookies a osobních údajů. Pro více informací o zpracovávání cookies je proto třeba seznámit se s pravidly jejich zpracovávání poskytovatelů sociálních sítí:

Nakopni zodpovídá za zpracování vašich dat například pokud navštívíte náš profil nebo pokud spolu komunikujeme na sociální síti. Na našich profilech na sociálních sítích můžeme zpracovávat vaše osobní údaje a cookies pro marketingové nebo statistické účely společně s příslušnými provozovateli sociálních sítí jako tzv. společní správcové ve smyslu GDPR. Na základě této skutečnosti vás informujeme o základních částech dohod, které jsme uzavřeli podle čl. 26 GDPR:

Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají průběžným změnám a aktualizacím.

Nakopni svůj marketing

Praha, 2023

crossmenuchevron-down